public-gold-logo-maroon
Tanda Alami Masalah Kewangan
Home » Saving  »  Tanda Alami Masalah Kewangan
Tanda Alami Masalah Kewangan
looking-behind-the-debt-e6efd9fca031b8a381b229c6ee875402 Kad Kredit
 • Membayar baki minimum sahaja setiap bulan.
 • Baki tertunggak meningkat setiap bulan.
 • Telah menggunakan kad pada had maksimum.
 • Kerap mengambil pendahuluan wang tunai.
 • Tidak membayar atau lewat membuat bayaran.
 • Kad kredit dibatalkan oleh pihak bank

“Baki tertunggak meningkat setiap bulan ... tidak mengetahui berapa banyak hutang sehinggalah penyata diterima.”

debt-symptoms

Pinjaman

 • Kerap menggunakan overdraf atau kemudahan pinjaman automatik daripada akaun semasa.
 • Menerima notis bayaran daripada pemiutang kerana tidak membayar hutang.
 • Gagal mendapat pinjaman kerana laporan kredit tidak memuaskan.
 • Meminjam wang daripada keluarga atau kawan untuk membayar hutang.
 • Kerap kali dihubungi oleh pihak pemungut hutang.
Perbelanjaan
 • Hidup semata-mata bergantung pada pendapatan bulanan.
 • Bergantung kepada kerja sampingan, kerja lebih masa, komisen atau bonus untuk membiayai sara hidup.
 • Tidak mengetahui berapa banyak hutang sehinggalah penyata diterima.
 • Kerap kali bertengkar dengan pasangan mengenai wang.
Simpanan
 • Menggunakan simpanan pada kadar yang membimbangkan.
 • Mempunyai sedikit ataupun tidak langsung simpanan untuk menangani perbelanjaan kecemasan.