public-gold-logo-maroon
Harga Emas Sejak tahun 2000 sehingga 2023 (May 2023)
Home » Tips Simpanan Emas  »  Harga Emas Sejak tahun 2000 sehingga 2023 (May 2023)
Harga Emas Sejak tahun 2000 sehingga 2023 (May 2023)
Berikut adalah rekod harga emas dunia dalam ringgit Malaysia (MYR) dari tahun 2000 hingga Mei 2023, berdasarkan data dari World Gold Council dan Bank Negara Malaysia:

Tahun Harga Emas (MYR)
2000 44.55/g
2001 47.16/g
2002 54.05/g
2003 58.58/g
2004 60.14/g
2005 65.73/g
2006 77.59/g
2007 88.95/g
2008 114.40/g
2009 119.54/g
2010 130.72/g
2011 154.79/g
2012 159.67/g
2013 128.89/g
2014 135.05/g
2015 139.57/g
2016 166.81/g
2017 174.93/g
2018 168.57/g
2019 177.08/g
2020 251.37/g
2021 241.24/g
2022 265/g
2023 316/g
Catatan: Harga emas di atas adalah purata harga emas antara 1 Januari dan 31 Disember bagi setiap tahun kecuali bagi tahun 2020 hingga 2023 yang merupakan harga pada bulan Mei.

Harga emas boleh berubah mengikut keadaan pasaran. Harga di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak harus dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Untuk harga terkini emas Public Gold, sila tekan link ini: Harga Emas Public Gold