Polisi Blog
Sebarang kandungan dalam blog ini (hafizulhakim.com) dihasilkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilik blog. Mana-mana pihak lain tidak mempunyai sebarang kaitan dalam penghasilan blog ini, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti. Pemilik blog tidak menanggung sebarang liabiliti atas apa jua kecacatan, kejadian, kerugian mahupun kes perundangan membabitkan kandungan blog ini.

Walaubagaimanapun, pemilik blog telah dengan sedaya upaya memastikan kandungan yang dihasilkan mener1usi blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek yang dibincangkan. Kandungan blog ini tidak boleh dianggap menggantikan/memberikan khidmat perundangan, perakaunan mahupun khidmat profesional yang lain. Sekiranya nasihat atau bantian pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada individu yang berkelayakan.

Polisi Data Peribadi

 Pemilik blog tidak menggunakan data peribadi pelawat yang diperoleh melalui blog ini untuk kepentingan-kepentingan lain selain daripada menggunakannya untuk menganalisa statistik paparan atas setiap halaman blog dengan menggunakan cookies, yang mana boleh dinyahaktif oleh pelawat pada bila-bila masa melalui pengaturan tetapan (setting) pada pelayar internet pelawat. Pemilik blog tidak berkongsi data peribadi pelawat kepada mana-mana pihak untuk apa-apa jua keperluan selain yang dibenarkan undang-undang semasa.

Polisi Catatan Pihak Lain

 Pemilik blog berhak untuk menyekat, mengubah atau memadam sebarang komen/pandangan/catatan yang dikemukan pihak lain tanpa sebarang notis jika komen/cadangan/catatan tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemilik blog (samaada bertulis atau tidak) seperti contoh yang berikut:

  • mengandungi kandungan spam atau dianggap sebagai kandungan spam
  • mengandungi kata-kata kesat/cacian/kotor
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyentuh sensitiviti pihak lain
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyerang pihak lain

Pemilik blog tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas mana-mana komen/pandangan/catatan yang dikemukan pihak lain menerusi blog ini. Sebarang liabiliti adalah atas tanggungjawab pemberi komen/pandangan/catatan tersebut.

Polisi Penggunaan
Hak cipta terpelihara © hafizulhakim.com